Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το γραφείο μας.

Άδειες Οικοδομών

Το γραφείο μας αναλαμβάνει άδειες δόμησης για κάθε είδος κτηρίων εντός και εκτός σχεδίων.

Τοπογραφικά

Σύνταξη τοπογραφικών μελετών για κάθε χρήση, όπως συμβόλαια, άδειες οικοδομών, κτηματολόγιο.

Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος

Σύνταξη φακέλου αίτησης για κάθε είδος καταστήματος. Υπηρεσίες & Μελέτες: - Διάγραμμα ροής - Διάγραμμα χρήσεων περιοχής - Μελέτη Πυρασφάλειας - Σύνταξη οριστικού φακέλου δικαιολογητικών - Κατάθεση φακέλου αίτησης.

Εξοικονομώ κατ' οίκον ΙΙ

Αναλαμβάνουμε την υποβολή δήλωσης για το εξοικονομώ κατ' οίκον II.

Εργασίες Μικρής Κλίμακας

Αναλαμβάνουμε την έκδοση εργασιών μικρής κλίμακας.

Κτηματολόγιο

Αναλαμβάνουμε την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο.

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου

Αναλαμβάνουμε την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο.