Τοπογραφικές Μελέτες

Υπηρεσίες / Τοπογραφικά

Τοπογραφικές Μελέτες

Το γραφείο μας συντάσσει όλα τα τοπογραφικά διαγράμματα στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. ΄87) για να μπορείτε ανά πάσα στιγμή στο μέλλον να προσδιορίζετε άμεσα και με ακρίβεια μερικών χιλιοστών τα ακίνητό σας (χωρίς την χρήση παλιών μεθόδων περί αναγραφής και αποτύπωσης σταθερών σημείων - κατασκευών, τοποσταθερών, τοπονυμίων, αναφορά γειτόνων κλπ. κλπ. κλπ. ). Βασικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος ενός τοπογραφικού διαγράμματος πέρα από το εμβαδόν του, είναι το εάν ευρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου, η κλίση του εδάφους, η φυτοκάλυψή του, η ύπαρξη ή όχι κατασκευών εντός του και τέλος ο σκοπός για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί.


ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ


Οι συνηθέστεροι λόγοι σύνταξης ενός τοπογραφικού διαγράμματος είναι για:
1. Έκδοση αδειών δόμησης
2. Συμβολαιογραφικές πράξεις και λοιπές δικαιοπραξίες (μεταβίβαση ακινήτων, γονική παροχή, δωρεά εν ζωή)
3. Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
4. Βεβαιώσεις Δασαρχείου
5. Σήμανση επί εδάφους οικοπέδων-αγροτεμαχίων
6. Εφαρμογή (χάραξη) ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών
7. Υλοποίηση επί του εδάφους κτιρίων-κατασκευών (χάραξη θεμελίωσης)
8. Χωρισμός - Κατάτμηση Ιδιοκτησιών σε μικρότερες άρτιες ιδιοκτησίες
9. Πράξεις Εφαρμογής και Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής
10. Ενστάσεις Κτηματολογίου
11. Πράξη Αναλογισμού
12. Αδειοδότηση Φωτοβολταϊκών και Αιολικών πάρκων
13. Προσκύρωση κτλ